¿Qué pasa con los alquileres sociales?

Solapas principales

Momento acciónlamareasevuelveroja.blogspot.com.- Que el rescate bancario fue una medida poco social que ha supuesto, según datos del Banco de España, 65.725 millones de euros, de los cuales 42.561 millones el mismo banco daba por perdidos a finales de 2019.

El Banco de Sabadell no fue rescatado directamente, pero fue, como otros bancos, un beneficiario neto del rescate al adquirir la CAM por un euro y sin dar a cambio todas aquellas viviendas de las familias que habían sido desahuciadas o estaban en trámite de serlo para la creación de un parque público de vivienda social. Los alquileres sociales arrancados a la banca solo fueron un parche que ahora cuando empiezan a caducar muestran una realidad muy cruel que puede llevar a muchas personas a un segundo desahucio.

La CAM fue intervenida en julio de 2011. El 7 de diciembre de 2011, se anunció la adjudicación del Banco CAM al Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro tras unas ayudas de 5.249 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de ampliaciones de capital. Junto a esta inyección de dinero, el fondo de garantía, concedió a la CAM un esquema de protección de activos del que se ha beneficiado el banco Sabadell. Esta medida supuso que el FGD asumió el 80% de las pérdidas derivadas de una cartera de activos predeterminada de más de 24.600 millones a lo largo de 10 años, periodo que termina el año que viene y que va a suponer una inyección de dinero público al banco Sabadell de unos 11.000 millones de euros, que sumados a los 5.249 millones utilizados para la capitalización del Banco CAM antes de su subasta supone que el dinero público del rescate de la CAM, e indirectamente de capitalización del Banco Sabadell, será de 16.249 millones de euros.

A pesar de ello el Sabadell se niega a renovar a la familia Cuartas López el contrato de alquiler social, y se niega a hacerlo a todas aquellas personas cuyo contrato vence.

Cuartas es queda a casa

L'any 2014 la família de Cuartas López va negociar amb el Banc Sabadell un lloguer social. Degut a la crisi esclatada l'any 2008, els problemes d'accés a un habitatge digne ja van provocar que s'haguera de negociar aquesta forma de contracte, que passaria a supervisar-se des de SOGEVISO, la gestora per a lloguer social de SOLVIA, immobiliària del banc Sabadell.

Des de l'esclat de la crisi de la covid-19, pare i filla majors d'edat, estan tenint enormes problemes per a trobar una feina que permeta viure amb dignitat als 3 membres de la família, doncs a casa també hi viu la neta de 12 anys. Quan ho fan, aquesta és sense contracte, la qual cosa implica a efectes de trobar una nova casa que siga impossible que ningú els faça un nou contracte de lloguer. Malgrat això, Banc Sabadell ha anunciat als inquilins que NO renovarà el contracte de lloguer social del qual disposen i que per tant, el dia 1 de gener del 2021 haurien d'estar fora de sa casa.

Però, per què tanta urgència per part d'un banc que va obtenir entre gener i juliol del 2020, en plena crisi de la covid-19, un benefici net de 145 milions d'euros? Doncs ni més ni menys que per vendre aquest pis situat a l'avinguda de Novelda d'Alacant al fons d'inversió estatunidenc CERBERUS, que es dedica a l'especulació financera amb el que anomenen “actius tòxics dels bancs”, és a dir, les nostres cases.

I com funciona la cadena? En l'escrit que SOLVIA envia als inquilins, ja obliga a deixar el pis “libre, vacuo y expedito a plena disposición de la propiedad, la entidad PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE S.L.”. Aquesta entitat és una de les múltiples servicers o entitats destinades a la compra-venda de pisos i la gestió de la cartera d'habitatges dels bancs. Per al cas que ens toca, és un dels resultats de la compra per part de Promontoria Plataforma (la filial de Cerberus a l'estat espanyol que té com a un dels principals accionistes al fill de J. Maria Aznar) dels actius de Bankia, per conformar la nova Haya Real Estate.

L'any 2018, el fons d'inversió Cerberus va comprar el 80% dels actius immobiliaris del BBVA,que procedeixen fonamentalment d'execucions hipotecàries. D'aquesta compra, 80% Cerberus + 20% BBVA, va nàixer Divarian S.A, un dels propietaris més grans de l'estat i responsable de desenes de desnonaments cada setmana. També Cerberus va comprar actius inmobiliaris l'any 2018 del Banc Sabadell.

En conclusió: el que pot ocórrer a Alacant a partir del pròxim 1 de gener si no ho impedim, és que el Banc Sabadell no renove un contracte de lloguer social i expulse de sa casa a una família de 3 persones (una d'elles menor) que disposa d'un informe de vulnerabilitat i exclusió social emés per la regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament d'Alacant el passat 18 d'agost del 2020. Tot per vendre aquesta casa, des d'un banc amb benefici net en 6 mesos de crisi, insistim, de 145 milions d'euros; a un fons d'inversió, Cerbrus, que factura anualment milers de milions i especula amb el dret a l'habitatge.

Des del Punt d'Informació i Denúncia de Drets Socials , l'Obra Social de la PAH i Cuidem Carolines, exigim:

  • Que Banc Sabadell prorrogue el contracte de lloguer social per a la família de Cuartas emparada a més per l'informe municipal on es reconeix la situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social
  • Que l'Ajuntament d'Alacant oferisca a la família de Cuartas una vegada prorrogat el contracte, una alternativa habitacional en forma també de lloguer social.
  • L'aturada immediata de qualsevol desnonament sense alternativa habitacional al barri de Carolines i a la ciutat d'Alacant.
  • La creació d'un parc d'habitatge públic amb els centenars de pisos buits propietat de bancs a la ciutat, per posar fi a l'especulació i garantir el dret a l'habitatge.

Ni la de Cuartas López ni cap família més al nostre barri estarà sola front a aquest monstre. Aquest és només el principi, defensarem i acompanyarem a cada família que ho necessite, des del suport mutu i la lluita veïnal, per garantir el dret a l'habitatge i a una vida amb dignitat!

Cuartas i la seua família es queden a casa!

Atentes a futures convocatòries!

Etiquetas: